Wat zijn de vereisten om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen

Om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen, moet je een bureaucratisch proces ondergaan om het te verkrijgen, omdat niet iedereen het recht heeft op een andere nationaliteit dan de geboorte. Weet u wat de vereisten zijn om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen ? In .com leggen we het u uit.

Te volgen stappen:

1

Geïnteresseerden kunnen alle informatie inwinnen en hun procedures uitvoeren via: de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, het Ministerie van Arbeid en Immigratie en Justitie en de verschillende Spaanse consulaten ter wereld.

2

Volgens de wet van de historische herinnering hebben alleen die personen wiens ouders oorspronkelijk Spaans zijn en zij die kleinkinderen zijn van degenen die vanwege hun ballingschap hun Spaanse nationaliteit moesten opgeven, toegang tot dat recht.

3

Naast het invullen van de relevante formulieren met de persoonlijke gegevens en geboortegegevens van de aanvrager, moeten zij in het geval van Spaanse ouders het letterlijke certificaat van geboorte overleggen, dat moet worden aangevraagd in het Spaanse Burgerregister.

4

In het geval van degenen die kleinkinderen zijn van Spaanse ballingen, moeten ze dezelfde papieren presenteren als de rest, maar daarnaast moeten ze de geboorteakte van de grootouders presenteren, die ze ook kunnen krijgen in de Spaanse Burgerlijke Stand.

5

Deze laatste moet bovendien een certificaat overleggen waaruit de ballingschap van de grootouders blijkt uit een reeks documenten. Zij zullen in dit verband en met nauwkeurigheid worden geïnformeerd in dezelfde instantie, afhankelijk van de wet die van kracht was op het moment van het verzoek.

6

In hetzelfde agentschap kunnen zij alle informatie verkrijgen met betrekking tot deadlines, leveringen en mogelijkheden om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen.

tips
  • U moet op de hoogte zijn van de deadline voor het indienen van handleidingen.
  • Vervals geen gegevens of papieren omdat u niets krijgt.