Hoe emotionele intelligentie op het werk toe te passen

Succes op het werk is niet alleen gerelateerd aan de technische vaardigheden van de medewerker. Het is ook nodig om andere aspecten te hebben, zoals een brede emotionele intelligentie . Dankzij dit kunnen we onze eigen emoties en die van anderen waarnemen, evalueren en beheren, iets dat nodig is om onze werkomgeving harmonieus te laten zijn. In het volgende artikel laten we u zien hoe u emotionele intelligentie op het werk kunt toepassen .

Te volgen stappen:

1

Hoewel er vaak wordt gezegd dat we op het werk emoties moeten laten staan, is de waarheid dat het niet correct is. Als we deze emoties terzijde laten, zullen we onze gemoedsgesteldheid nooit begrijpen. Als we verdrietig of boos zijn, zullen we een onbegrijpelijk beeld overbrengen voor de rest, die op geen enkel moment weet wat er met ons gebeurt. Om deze reden is emotionele intelligentie op het werk van essentieel belang.

2

Ook als we geen emotionele intelligentie toepassen bij derden, zullen we nooit weten wat bepaalde gedragingen zouden moeten zijn, zelfs met het nemen van een aantal ongelukkige antwoorden die perfect kunnen worden uitgelegd.

3

Hiervoor is het essentieel om goede communicatie met iedereen te hebben. Communicerend zullen we alles ontdekken wat we nodig hebben om onze emotionele intelligentie te laten werken.

4

Er zijn verschillende tools binnen emotionele intelligentie die ons zullen helpen om deze hele wereld van gevoelens te beheren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te externaliseren . Hiervoor is het essentieel om duidelijk te communiceren wat er met ons gebeurt, denkt, wil of voelt. Op deze manier zullen de metgezellen ons begrijpen.

5

Dynamische aandacht is ook belangrijk. Het gaat niet alleen om luisteren, de ander moet weten dat we geïnteresseerd zijn in wat hij zegt.

6

In plaats van zonder ruzie te argumenteren, moeten we assertiviteit in praktijk brengen. Assertiviteit verdedigt een communicatief gedrag waarin we nooit agressief of passief zullen zijn. We zullen ons standpunt tegelijkertijd geven dat we onszelf in de plaats van de ander stellen. Onze kritiek zal dus veel beter worden aanvaard.

7

Empathie is erg belangrijk. We moeten empathisch zijn met onze partners, dus we zullen de perspectieven van hen zien en meer informatie krijgen over hun gevoelens.

8

Dankzij deze hulpmiddelen kunnen we onze gevoelens beheren en de emoties van anderen sturen. Conflicten kunnen dus effectiever worden opgelost.