De filosofie van Heraclitus

Heraclitus van Ephesus (550-480 v.Chr.) Was een van de grote filosofen die het begin van de filosofie in Griekenland begunstigden. Samen met de groep Miletus was hij van mening dat de oorsprong van het universum niet was gericht op religieus denken of verklaringen van de goden. Integendeel, ze waren van mening dat de mens alleen alles kon uitleggen wat er om hem heen gebeurde. De verandering was een van de problemen die het meest invloed hadden op Heraclitus en, zoals we zullen zien, zijn denken is gebaseerd op dit idee. Hij werd ook beschouwd als een van de eerste natuurkundigen in de geschiedenis om samen te werken met zijn theorieën over Physis. In .com leggen we de filosofie van Heraclitus en de basis van zijn denken uit.

Veranderen als een principe van de werkelijkheid

Alles is in beweging, alles verandert op een constante manier, wat op dit moment zal nooit meer zijn en wat in zijn moment was, zal nooit meer zijn. Er zijn de tegenstellingen waaruit de realiteit voortkomt: de kou wordt heet en de hitte wordt koud. Het verklaart dus de beweging in het universum.

De kennis

Als alles wordt ondergedompeld in een permanente verandering, moet worden erkend dat alles onderworpen is aan het worden, de werkelijkheid is verandering. Dit brengt hem ertoe onderscheid te maken tussen wat we kunnen weten over dingen versus wat dingen echt zijn.

De logo's

De logo's, in de filosofie van Heraclitus, is de eenheid die levend blijft terwijl de strijd tussen de tegenstellingen plaatsvindt: het is de wet die deze verandering als een beginsel van orde in het Universum vaststelt. De verandering is normaal, het is de volgorde, de logo's is wat de noodzaak voor die verandering verklaart.

Het vuur

Vuur als het meest accurate voorbeeld van wording: het symboliseert de strijd van elementen . Het is niet de arche voor Heraclitus, maar een poëtische realiteit die leven en dood verklaart.

tips
  • Bestudeer de school van Mileto om de gedachte aan Heraclitus te begrijpen.
  • Stel het tegenover de eleatas om de strijd tussen denkers te bestuderen.
  • Houd in gedachten dat ontwikkelt een logisch en poëtisch denken.